Kanallar zamanla ev işyerleri, fabrikalar,hastaheneler,alışveriş merkezleri vb gibi yerlerin atıklarıyla zaman içerisinde dolmakta, ve çeşitli katı atık ve engeller nedeniyle de tıkanmaktadır.Kanalların hidrolik akışının sağlanabilmesi için koku ve taşmalara sebebiyet vermemesi adına kanalların temizlenmesi gerekmektedir.